شازده پاشاشازده پاشا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 17 روز سن داره

کودکانه های پاشا

بدون عنوان

این روزاباهزارتومن چه کارایی میشه انجام داد؟ این روزاباهزارتومن حتی نمیشه یه توپ کوچیک برای کوچولوتون بخرین.ولی اگه همه این هزارتومن هاجمع بشه میشه ازدردهای حتی یه کودک که داره توبیمارستان محک باسرطان دست وپنجه نرم میکنه کم کرد.اینطوری مامیتونیم باکمترین هزینه ازباارزشترین چیزتودنیایعنی جون یه کودک معصوم حمایت کرد.این فراخوان پنجره ایست روبه دنیایی که برای بسیاری ازماناشناخته ست.دنیای کودکانی که به یکی ازسخت ترین بیماریهای بشری مبتلاهستند.دنیایی که دردهاش عمیق وشادیهاش کودکانه ست.اشکهای طولانی وخنده های کوتاه.قصدماجمع کردن کمک های چشمگیروبزرگ نیست،قصدماقطره قطره جمع شدن ووانگهی دریاشدنه.جمع شدن همون هزارتومنی هایی که خیلی وقتاتودست بچه ...
13 دی 1392
1