شازده پاشاشازده پاشا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 17 روز سن داره

کودکانه های پاشا

بدون عنوان

این روزاباهزارتومن چه کارایی میشه انجام داد؟ این روزاباهزارتومن حتی نمیشه یه توپ کوچیک برای کوچولوتون بخرین.ولی اگه همه این هزارتومن هاجمع بشه میشه ازدردهای حتی یه کودک که داره توبیمارستان محک باسرطان دست وپنجه نرم میکنه کم کرد.اینطوری مامیتونیم باکمترین هزینه ازباارزشترین چیزتودنیایعنی جون یه کودک معصوم حمایت کرد.این فراخوان پنجره ایست روبه دنیایی که برای بسیاری ازماناشناخته ست.دنیای کودکانی که به یکی ازسخت ترین بیماریهای بشری مبتلاهستند.دنیایی که دردهاش عمیق وشادیهاش کودکانه ست.اشکهای طولانی وخنده های کوتاه.قصدماجمع کردن کمک های چشمگیروبزرگ نیست،قصدماقطره قطره جمع شدن ووانگهی دریاشدنه.جمع شدن همون هزارتومنی هایی که خیلی وقتاتودست بچه ...
13 دی 1392

بدون عنوان

شاهزاده کوچولوی عزیزم سلام. امروز پنجمین روز محرم بود.الان دیگه ساعتهای پایانی شه.شما توخواب نازی ومن دارم برات دلنوشته هاموثبت میکنم.بااین که فقط سه سالته ولی به اندازه ی قلب کوچولوت احساس کردی که این روزهاکوچه خیابونا رنگ وبوی شهرمون،حتی ظاهرماشینهاهم باروزهای قبل فرق کرده.وقتی ار در خونه بیرون میریم دایم میگی رو این ماشین چی نوشته رو اون ماشین چی نوشته.دوروزه که موقع رفتن به موسسه بااون زبون شیرینت ازم قول میگیری که شب ببرمت پیش بابایی باهم برین حسین جان حسین جان زنجیر بزنی.حتی امروز ازدر موسسه که رفتیم تو منوبوسیدی وگفتی:مامان جون شمابرو من تنهااینجا میمونم زود بیا دنبالم جایزه منوببر با بابا برم حسین جان.امروزهمکه ازموسسه امدی بردم...
18 آبان 1392