شازده پاشاشازده پاشا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 17 روز سن داره

کودکانه های پاشا

یه روز خوب

امروز صبح سرسفره صبحونه نشسته بودیم وداشتیم باهمسر وپاشاصبحونه تناول میفرمودیم که تلویزین داشت ازبهارتوی شیرازوقشنگی هاش میگفت ....جناب آقای همسرگفت بریم شیرااااااز ...من بعدچندلحظه مکث گفتم نه توروخدابریم اصفهان من دلم میخوادبرم اصفهان دوستم ببینم..جملم تموم نشده بودکه موبایلم زنگ خوردبرداشتم دیدم پیش شمارش سیصدویازدهه...تودلم گفتم کاشانه لابداشتباه گرفتن..جواب دادم یکی ازپشت خط احوالپرسی کردمنم منتظربودم بگم اشتباه گرفتین  که یهوگفت حکیمهههههه!!!!!وای خدای من این فریبابودبااون لحجه ی قشنگ اصفهونیش ...گفت حکیمه من مامان شدم ...داشتم ازذوق شنیدن صداش وخبر خوشش میترکیدم .....بعدچندلحظه متوجه شدم جفتمون هم داریم بجای حرف زدن دادوفریادخوش...
3 خرداد 1393
1129 33 53 ادامه مطلب
1