شازده پاشاشازده پاشا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 17 روز سن داره

کودکانه های پاشا

برای پسرم

مامان که شدم.. برای پسرم یه عروسک مسخرم وبهش میگم اگه ازون خوب مراقبت کنی جایزه یه ماشینه....!!! بهش یادمیدم مسیول عروسکیه که انتخاب کرده حالاکه انتخابش کرده بایدبهترین صاحب دنیاباشه یادش میدم مسیول انتخابش باشه.....به پای انتخابش بمونه آخه دوست ندارم مثل مردای امروز باشه...همه زندگی شونومیزارن یه ماشین بخرن اونوقت منتظرن تاجایزش یه عالمه عروسک باشه... که یکی براش بخنده....یکی گریه کنه....یکی برقصه.....یکی هم مادر خانوادش بشه ولی هیچ وقت یادنمی گیره ازشون مراقبت کنه .....اگه قول داد سر قولش بمونه... بهش یادمیدم یا یه بازی روشروع نکنه یااگه شروع کرد  مسیولیت کاراشوقبول کنه.......جانزنه.......کم نیاره...... خلاصه که یا...
19 فروردين 1393
1